پروژه هتل پنج ستاره اوتانا کیش
کارفرما : سازمان هتل ها
آرشیتکت : مهندس مهاجم پور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : جزیره کیش
کاربری : هتل
بنای کل : 70000 متر مربع