پروژه اقامتگاه کودکان بی سرپرست
کارفرما : آقای افشین افشار
آرشیتکت : مهندس محمد مجیدی
مشاور تاسیسات مکانیکی : مهندس حامد دلاوری-مهندس عباس درویش

موقعیت : مشهد
کاربری : مسکونی
بنای کل : 9000 متر مربع