پروژه باغ تالار آدم و حوا
کارفرما : آقای مهندس حسن پور
آرشیتکت : مهندس زارع
مشاور تاسیسات الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : گرمدره
کاربری : باغ تالار
بنای کل : 10000 متر مربع