پروژه اداری-تجاری افق
کارفرما : آقای جلالی پور
آرشیتکت : مهندس زند
مشاور تاسیسات مکانیکی :مهندس عباس درویش

موقعیت : ولیعصر-توانیر

کاربری : اداری-تجاری
بنای کل : 9000 متر مربع