پروژه اداری-تجاری قدس
کارفرما : آقای تاج
آرشیتکت : مهندس محمد مجیدی
مشاور تاسیسات مکانیکی : مهندس حامد دلاوری-مهندس عباس درویش

موقعیت : تجریش
کاربری : اداری-تجاری
بنای کل : 15700 متر مربع