پروژه اداری-تجاری پارسیان قشم

مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قرا

موقعیت : قشم
کاربری : اداری-تجاری
بنای کل : 60000 متر مربع