پروژه ساختمان اداری صندوق بازنشستگی شرکت نفت
کارفرما : شرکت نفت
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : ویلا
کاربری : اداری
بنای کل : 22000 متر مربع