پروژه مسکونی باران 14
کارفرما : آقای حاج میرزا
آرشیتکت : مهندس امید غلامپور

موقعیت : کامرانیه
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 15000 متر مربع