پروژه رستوران گالری هرمزان
کارفرما : مهندس اسدی
آرشیتکت : مهندس مجد
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : شهرک غرب-هرمزان
کاربری : مسکونی تجاری
بنای کل : 1000 متر مربع