پروژه ساختمان مرکزی وزارت مسکن و شهرسازی
کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی

مشاور تاسیسات الکتریکی : مهندس غدیری

موقعیت : جردن-ونک
کاربری :اداری

بنای کل : 18000 متر مربع

  توضیحات:این پروژه اولین پروژه هوشمند سازی اداری در ایران هست که توسط گروه درویش اجرا گردید وپس از اتمام پروژه به شیر پگاه واگذار گردید