پروژه سالن جلسات هیئت رئیسه دانشگاه آزاد
کارفرما : دانشگاه آزاد
آرشیتکت : مهندسین مشاور آهون
مشاور تاسیسات مکانیکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : حصارک-میدان دانشگاه
کاربری : اداری
بنای کل : 2000 متر مربع