پروژه مسکونی فرهنگ چهارم
کارفرما : مهندس گرامی
آرشیتکت : مهندس امید غلامپور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : سعادت آباد-بلوار فرهنگ
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 6000 متر مربع