پروژه مسکونی برج کوه نور
کارفرما: آقای اسکندری-آقای حسینی
آرشیتکت :فرزاد دلیری
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس انوشفر صدیق

موقعیت : فرمانیه

کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 30000 متر مربع