پروژه مسکونی دیوان
کارفرما : مهندس فرخی

آرشیتکت : مهندس فرخی
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : زعفرانیه – حافظ
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 4000 متر مربع