پروژه مسکونی رادمیر
کارفرما : مهندس ترجمان
آرشیتکت : مهندس ترجمان
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : جمشیدیه
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 6000 متر مربع