پروژه مسکونی شیخ بهائی
کارفرما : مهندس معنوی
آرشیتکت : مهندس معنوی
مشاور تاسیسات الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : شیخ بهائی
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 7000 متر مربع