پروژه مسکونی فیروزکوه

کارفرما : آقای کریمی-آقای نوبخت
آرشیتکت: مهندس رضا داودی
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : زعفرانیه– فیروزکوه

کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 5600 متر مربع