پروژه مسکونی ماکوئی پور
کارفرما :آقای نوبخت-آقای کریمی
آرشیتکت :مهندس رضا داودی
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت :ولنجک-ماکوئی پور
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 7000 متر مربع