پروژه مسکونی ویکتوریا پالاس
کارفرما : آقای حمید دانشور
آرشیتکت :مهندس رضا داودی
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی :مهندس برنا قراء

موقعیت : اقدسیه – نسترن
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 10000 متر مربع