پروژه مسکونی پردیسان
کارفرما : مهندس اردبیلی
آرشیتکت : مهندس شریف زاده
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : پردیس
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 20000 متر مربع