پروژه پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد
کارفرما : دانشگاه آزاد
آرشیتکت : شرکت مهندسین مشاور آهون
مشاور تاسیسات مکانیکی : مهندس عباس درویش

موقعیت : حصارک-میدان دانشگاه
کاربری : اداری
بنای کل : 20000 متر مربع