پروژه شهرک پردیس فاز 1،2و3
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی

موقعیت :  دماوند-شهرک پردیس
کاربری : مسکونی
بنای کل : 24000 متر مربع