پروژه مسکونی حیات رازجو
آرشیتکت :مهندس محمد مجیدی

طراح تاسیسات مکانیکال:مهندس حامد دلاوری -مهندس عباس درویش

موقعیت : نیاوران
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 30000 متر مربع