پروژه ویلای میگون
کارفرما : مهندس گرامی
آرشیتکت : مهندس امید غلامپور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : میگون
کاربری : ویلایی
بنای کل : 1500 متر مربع