پروژه اداری-تجاری مینیاتور
کارفرما : مهندس گرامی
آرشیتکت : مهندس امید غلامپور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : فرشته
کاربری : اداری-تجاری
بنای کل : 8000 متر مربع