پروژه مسکونی فرهنگ 6
کارفرما : مهندس سرچمی
آرشیتکت : مهندس امید غلامپور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس برنا قراء

موقعیت : سعادت آباد
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 7000 متر مربع