پروژه مسکونی هارمونی
کارفرما : آقای مهندس قمصری
آرشیتکت : مهندس غلامپور
مشاور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی : مهندس عباس درویش

موقعیت :نیاوران – بوکان
کاربری : مسکونی لوکس
بنای کل : 5000 متر مربع